Zorg voor de vogels

De Vogelwacht heeft zich als taak gesteld om extra goed voor de vogels te zorgen. Die zorg krijgt op verschillende manieren vorm.

Eén van de belangrijkste taken is de nazorg van de weidevogels. Nadat er gedurende een korte periode naar kievitseieren gezocht kan worden, wordt alles in het werk gesteld om de nesten en jongen zo goed mogelijk te beschermen. Dat betekent vaak, dat de nesten worden opgezocht en gemarkeerd, zodat de boeren bij hun landwerkzaamheden met de nesten en de jongen rekening kunnen houden.

Behalve de nazorger wordt ook de “Vliegende brigade” ingezet. Vaak hebben nazorgers hun dagelijkse werk en kunnen ze niet altijd opdraven, als er wat moet gebeuren. De nesten hebben ze dan wel gemarkeerd, maar bij de landwerkzaamheden kunnen ze niet aanwezig zijn. Dat komt regelmatig voor als een boer b.v. een maïsland wil ploegen. De nesten moeten worden verplaatst tijdens de werkzaamheden, wat een intensief werkje is, waar je constant bij aanwezig moet zijn. In de genoemde “Vliegende brigade” zitten vaak gepensioneerde mensen die overdag wat meer tijd hebben en direct inzetbaar zijn.

In winters met sneeuw hoort ook het bijvoeren van de vogels tot de taken van de vogelwacht. Om de kosten daarvan te kunnen betalen, worden er in januari koeken verkocht. De opbrengst daarvan is als vanouds voor het voeren van de vogels. Vogels voederen gebeurt vaak op plaatsen waar veel watervogels bij elkaar zitten, maar ook een eenzame roerdomp kan op de zorg van de vogelwacht rekenen.

Ook de broedzorg voor andere vogels dan weidevogels is een taak van de vogelwacht. Elk jaar worden nestkasten getimmerd en opgehangen. En natuurlijk worden die ook weer gecontroleerd en schoongemaakt. Dat kan zijn voor kool- en pimpelmezen en ander klein grut, maar ook voor torenvalken, spechten en uilen wordt op die manier gezorgd. Voor huiszwaluwen worden kunstnestjes gemaakt, voor gierzwaluwen speciale dakpannen.

Binnen de vogelwacht is een groepje mensen dat zich bezighoudt met kerkuilen. Nestkasten worden geplaatst, uilenborden opengemaakt, kasten gecontroleerd, jongen geringd en er wordt voor gezorgd, dat de kast weer schoon is voor het nieuwe seizoen. Officieel is het geen taak van de plaatselijke vogelwacht, maar de Werkgroep kerkuilen Friesland is wel onderdeel van de BFVW.

Naast alle genoemde taken doet een vogelwacht veel meer. Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan eens contact op met een van de bestuursleden. Zij informeren u graag verder over de andere activiteiten van Vogelwacht Joure e.o.