Broedzorg

Binnen de BFVW houdt de commissie Broedzorg zich o.a. bezig met het stimuleren van Vogelwachten om het plaatsen van kunstnesten te bevorderen. Deze “nesthulp”is voor holenbroeders hard nodig omdat door de tegenwoordige bouw van huizen en andere gebouwen, weinig holtes voor vogels beschikbaar zijn. Momenteel zijn er in Friesland meer dan 70 wachten die bijna 9000 nestkasten beheren.
Ook Vogelwacht Joure doet al jaren mee, maar na een dip in de jaren negentig is in 1997 een nieuwe start gemaakt. Leden van de wacht die meedoen krijgen 2 of meer kasten, welke nog steeds in eigen beheer gemaakt worden. Er zijn momenteel meer dan 30 leden die deelnemen en hun gegevens inleveren.
Ook is in 1997 door leden van de Vogelwacht in Natuurgebied De Twigen een broedwand voor oeverzwaluwen gebouwd, waarin direct het volgende jaar al de eerste zwaluwen broeden.
In 2009 is een groot project gestart in het nieuwbouwplan Wyldehoarne. Hier is door de gemeente Skarsterlân een broedwand voor oeverzwaluwen geplaatst ( in beheer bij de Vogelwacht ) en een ooievaarsnest . Verder heeft de commissie Broedzorg van de BFVW gezorgd voor een huiszwaluwen-til en een scala aan “nestkasten”, zowel inbouw als de normale kasten. Totaal wordt hier door de BFVW ca. 9000 euro besteed aan dit project.

Broedresultaten
Op deze pagina kunt u de broedzorgresultaten raadplegen van elke vogelsoort waar deze informatie bij de Vogelwacht aanwezig is. De broedzorg bestaat uit het plaatsen van kunstnesten zoals nestkasten. De resultaten worden weergegeven in grafiekvorm. In het dropdownmenu aan de linkerkant staan alleen die vogels waarvan er resultaten bekend zijn bij de Vogelwacht. Kies een vogel in het drop down menu links en de grafiek van de nazorg- of broedzorgresultaten van die vogel verschijnt.

Jan de Jong 29-06-2024
Foto Jan de Jong 29-06-2024