Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de vogelwacht. Er zijn binnen de vogelwacht diverse contactpersonen beschikbaar voor diverse onderwerpen. Heeft uw vraag, opmerking of suggestie een algemeen karakter dan kunt u deze kwijt op het algemene e-mailadres.

Contact opnemen met:
Algemeen
Broedzorg: Tonny de Jong
Jeugdvogelwacht: Jan Veldman
Ledenadministratie: R. de Vries
Lid worden: Jeugdvogelwacht
Lid worden: Vogelwacht Joure
Nazorg: Tsjepke van der Honing
Penningmeester: Renske de Vries
Secretaris: Joost Boom
Voorzitter: L. Potijk

Interessante websites:
https://www.friesevogelwachten.nl/nl
https://defugelhelling.nl/
https://www.vlinderstichting.nl/
Egelstichting?
https://www.fugelpits.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/
https://www.vogelvisie.nl/