Leden

Onze vereniging telt op dit moment ongeveer 250 betalende leden. Van deze leden zijn nog een groot aantal bezig met nazorg, broedzorg en niet te vergeten al die mensen die belangeloos deelnemen aan de jaarlijkse koekaktie.

Er zijn op dit moment ongeveer 50 jeugdleden.

Uiteraard willen we graag iedereen die onze vogelwacht een warm hart toedraagt verwelkomen als lid!

Doe het nu, het is het meer dan waard. En dat voor maar € 6,00 per jaar (contributie jeugdleden € 3,50)!

OPZEGGINGEN dienen UITERLIJK 01 DECEMBER van het lopende jaar schriftelijk (kan ook via “Contact” via de website) aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden!!