Leden

Onze vereniging telt op dit moment ongeveer 265 betalende leden. Van deze leden zijn nog een groot aantal bezig met nazorg, broedzorg. De jaarlijkse koekactie is door het ouder worden van onze leden (minder deelnemers) en daar steeds minder mensen contact geld in huis hebben, sinds 2021 niet meer doorgegaan.

Daar er op dit moment geen vrijwilligers zijn die de Jeudgvogelwacht aansturen, zijn er op dit moment geen jeugdleden geregistreerd.

Uiteraard willen we graag iedereen die onze vogelwacht een warm hart toedraagt verwelkomen als lid!

Doe het nu, het is het meer dan waard. En dat voor maar € 6,00 per jaar (contributie jeugdleden € 3,50)!

OPZEGGINGEN dienen UITERLIJK 01 DECEMBER van het lopende jaar schriftelijk (kan ook via “Contact” via de website) aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden!!