Nieuws

Vogelwacht Joure e.o. is op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden voor de volgende bestuursfuncties:

Voorzitter

Nazorgcoördinator

Broedzorgcoördinator

Heb je belangstelling voor één van deze bestuursfuncties, neem dan a.u.b. contact op !!

Vogelwacht Joure vliegt sinds sinds 2022 met de BFVW weidevogeldrone met warmtecamera om nesten en kuikens op te zoeken voordat er gemaaid word.

Het drone-team van VW Joure bestaat op dit moment uit 1 dronepiloot, graag willen wij dit drone-team uitbreiden.
Via de BFVW word hier een opleiding voor gegeven.
Wil je hierover meer weten en heb je hier belangstelling voor neem dan a.u.b. contact op.