Nazorg

Na het aaisykjen wordt begonnen met de weidevogelbescherming, wat in Friesland nazorg wordt genoemd.
De nazorg vindt plaats op het veelal intensieve gebruikte boerenland met zijn vele bedreigingen voor de weidevogelstand. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende boeren.
De nazorg van Vogelwacht Joure e.o. wordt verricht door een kleine 90 nazorgers, op een gebied van ca. 2000 hectare. Dit gebied is verdeeld in ca. 45 rayons en strekt zich uit van Oldeouwer, Haskerhorne, Vegelinsoord, De Brijpot, Haskerveenpolder, Bloksleatpolder tot de Woudfennen.
De bescherming kan op diverse manieren geschieden. Zo kunnen er bijvoorbeeld nest-
beschermers worden geplaatst in het geval dat er wordt geweid. Ook kunnen nesten voorafgaand aan werkzaamheden op het land gemarkeerd worden of kunnen nesten zonodig worden verplaatst.
Om de overlevingskansen van kuikens te vergroten kunnen de boeren bijvoorbeeld de maaidatum uitstellen of in zogenaamde maaitrappen maaien.
De gegevens van de nazorg worden in “Fjildboekjes” bijgehouden en na de nazorgperiode ingevuld op het formulier “invulformulier voor de nazorg”.
Onderwerpen op dit formulier zijn o.a.: namen van de nazorgers, aantal ha., aantal nesten, broedparen, paren met jongen, beschermingshandelingen, oorzaken verloren nesten, andere vogelsoorten, bijzondere waarnemingen, enz.
De invulformulieren moeten voor een bepaalde datum worden ingeleverd bij één van de rayoncoördinatoren. Deze leveren de formulieren in bij de nazorgcoördinator, die de gegevens via een computerprogramma doorgeeft aan de BFVW.
De BFVW kan op deze manier jaarlijks een schat aan gegevens vastleggen, die van zeer grote waarde zijn voor de wetenschap, de beleidsmakers en voor de beschermers zelf.

Tsjepke van der Honing
waarnemend Nazorgcoördinator Vogelwacht Joure

Nazorgresultaten
Op deze pagina kunt u de nazorgresultaten raadplegen van elke vogelsoort waar deze informatie bij de Vogelwacht aanwezig is. De nazorg bestaat uit het het registreren en beschermen van de legsels van weidevogels door vogelwachters. De resultaten worden weergegeven in grafiekvorm. In het dropdownmenu aan de linkerkant staan alleen die vogels waarvan er resultaten bekend zijn bij de Vogelwacht. Kies een vogel in het drop down menu links en de grafiek van de nazorg- of broedzorgresultaten van die vogel verschijnt.

Tuinvogeltelling 2024

Het afgelopen weekend vond de tuinvogeltelling weer plaats. Een half uur vogels tellen in je eigen tuin en dan alleen de vogels die in je tuin zitten en niet de overvliegende vogels. Ik zag vanochtend even op resultaten. In Joure waren 91 deelnemers die met elkaar 1322 vogels telden. Die aantallen kunnen nog iets veranderen omdat de gegevens tot maandagochtend 12 uur kunnen worden ingevoerd.

Ik heb in onze tuin geteld. Blijft altijd wel wat lastig de Meerkoeten, Kokmeeuwen en Wilde eenden die op voer afkomen tel ik altijd wel mee. Ook vlak bij de oever van de vijver hoewel dat niet onze tuin is. Nog lastiger was dit jaar de torenvalk en de spreeuw. Op de nestkast voor gierzwaluwen aan ons huis zit regelmatig een paartje torenvalken. Bij en harde zuidwestenwind hebben ze daar een mooi luw plekje. Onder die nestkast liggen vaak braakballen. Vrijde ruimde ik de bijna dertig braakballetjes op. Zaterdagochtend snel kijken. Zag geen torenvalken maar wel twee verse braakballen. Ze waren er dus wel. Als ik omhoog kijkt naar de gierzwaluwenkast kijkt een spreeuw me nieuwsgierig aan. Als ik tussen half elf en elf uur ga tellen zie ik geen spreeuw of Torenvalk. Jammer.

Resultaten onze tuin: Koolmees 2, Houtduif 2, Merel 2, Pimpelmees 3, Huismus 16, Wilde eend 2, Kokmeeuwen 22, Vink 1, Meerkoet 1 en Roodborst 1.

Een mooi resultaat, overigens zijn er wel meer tellingen zo worden er ook spinnen geteld. In onze tuin probeer ik de biodiversiteit bij te houden en te ontdekken wat er allemaal leeft. Teller stat ondertussen op meer dan 500 soorten.

Tsjepke