Organisatie

Vogelwacht Joure en Omstreken is een onderdeel van de Bond Van Friese Vogelwachten, oftewel de BFVW. In totaal zijn er ruim 100 lokale vogelwachten aangesloten bij de BFVW.

Het totale ledental bedraagt meer dan 17.500, waarvan er ca. 3.500 vrijwilligers actief bezig zijn met Nazorg en Broedzorg.

Zoals het een goede vogelwacht betaamt houden wij rekening met alle vogelsoorten in en om Joure, dus ook de Broedzorg heeft zo onze aandacht.

Voor meer informatie over de Nazorg en Broedzorg verwijzen wij u graag naar het item Vogelwacht.