Organisatie

Vogelwacht Joure en Omstreken is een onderdeel van de Bond Van Friese Vogelwachten, oftewel de BFVW. In totaal zijn er nu 122 vogelwachten aangesloten bij het BFVW. Het totale ledental bedraagt ongeveer 27000, waarvan er 6600 daadwerkelijk bezig zijn met Nazorg en Broedzorg.

Zoals het een goede vogelwacht betaamt dienen wij rekening te houden met alle vogelsoorten in en om Joure, dus ook de Broedzorg heeft zo onze aandacht.

Voor meer informatie over de Nazorg en Broedzorg verwijzen wij u graag naar het item Vogelwacht.