Vogelwacht Joure e.o.

Welkom op de website van Vogelwacht Joure en omstreken, een vereniging van 300 natuurliefhebbers, die in 1961 werd opgericht om meer kennis te verwerven over vogels, en die kennis uit te dragen om een betere vogelbescherming te bevorderen.


Kijk eens rond op de site of de Vogelwacht niet iets voor ú is. Zoek naar mogelijkheden om zelf actief bij te dragen aan de vereniging en het welzijn van vogels, in uw directe omgeving.
Van oorsprong is de Vogelwacht opgericht om weidevogels te beschermen door middel van nestbescherming. Tegenwoordig is dat veel breder. In beheersgebieden die voor 15 juni niet gemaaid mogen worden ligt de nadruk meer op het monitoren van vogels. Op andere percelen ligt Legselbeheer, Dat zijn de weilanden en maïslanden waar wel nazorg wordt gepleegd..
Andere activiteiten kunnen heel breed zijn er zijn leden die zich met nestkasten, kerkuilen, roofvogels, vleermuizen, oeverzwaluwen, paddenstoelen, planten, insecten of wat ook maar meer bezig houden. Kortom voor een ieder die zich met natuur bezig houdt is er wel een plekje bij de Vogelwacht.


Indien u belangstelling heeft voor één van deze onderwerpen dan is Vogelwacht Joure misschien een uitstekend idee. Overigens zijn het niet verschillende werkgroepen die met genoemde onderwerpen bezig zijn. Vaak zijn het ook leden die op eigen initiatief bezig zijn en hun passie willen delen met de Vogelwacht.


Bent u in het bezit van mooie natuurfoto’s, dan verzoeken wij u deze in te zenden.
Vergeet hierbij NIET de datum van het maken van de foto, de plaats waar de foto werd gemaakt en wat er daadwerkelijk op de foto te zien is, te vermelden.
Wij zien uw reacties graag tegemoet.