Agenda

Op donderdag 7 maart heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwacht Joure in ’t Hert plaatsgevonden.