Vogelwacht Joure e.o.

Welkom op de website van Vogelwacht Joure en omstreken, een vereniging van 300 natuurliefhebbers, die in 1961 werd opgericht om meer kennis te verwerven over vogels, en die kennis uit te dragen om een betere vogelbescherming te bevorderen.

Kijk eens rond op de site of de Vogelwacht niet iets voor ú is. Zoek naar mogelijkheden om zelf actief bij te dragen aan de vereniging en het welzijn van vogels in uw directe omgeving.

Tsjepke van der Honing van roofvogels, vleermuizen e.d. en natuurlijk alle andere zaken die met onze (weide)vogels te maken hebben. Zo richten wij onze pijlen natuurlijk ook op het in stand houden van het natuurgebied in en om Joure.

Indien u belangstelling heeft voor één van deze onderwerpen, dan verzoeken wij u een keuze te maken uit de hiernaast geplaatste bestanden.

  • bent u in het bezit van mooie natuurfoto’s, dan verzoeken wij u deze in te zenden.

Vergeet hierbij NIET de datum van het maken van de foto, de plaats waar de foto werd gemaakt en wat er daadwerkelijk op de foto te zien is, te vermelden?

U kunt dit doen via Foto’s – Foto insturen!

Wij zien uw reacties graag tegemoet.